ZDRAVOTNĚ-PREVENTIVNÍ SEMINÁŘE

Někteří v našem týmu jsme lékaři a zdravotníci. Jsme tak v každodenní konfrontaci s ne příliš veselou realitou. Vidíme denně chyby, kterých se lidé dopouštějí díky nedostatku informací nebo díky informacím zcela chybným. Nenabízíme zázraky a distancujeme se od šarlatánských metod. Známe aktuální trendy a možnosti medicíny. Víme, že nejúčinnějším lékem je prevence a péče o vlastní tělo.

Z tohoto principu vychází i koncept ZDRAVOTNĚ - PREVENTIVNÍCH SEMINÁŘŮ pro laickou veřejnost.

 

Připravujeme.