Z hygienicko-epidemiologických důvodů (z nařízení Vlády ČR a nařízení č.15/2020 Hygienické stanice hl.m.Prahy z 1.10.2020) se baletní lekce zatím nekonají, a to do odvolání. Doufáme v brzké lepší zprávy.

Cítíte u svého dítěte zájem o hudbu a tanec? Nebo si doma obléká sukýnku a hraje si na baletku? Anebo prostě jen chcete, aby mělo nějakou kvalitní pohybovou průpravu? Přijďte k nám do kurzu pro děti vyzkoušet, co se z toho vyklube!

Baletní přípravka není jen o baletních krůčcích, ale i o rytmice, vnímání hudby a o pohybové průpravě, která trénuje koordinaci, uvědomování si vlastního těla, rovné držení a v neposlední řadě i fyzičku. Baletní zkušenost je skvělou průpravou také pro další taneční styly a i některé sporty.

Balet pro děti u nás vyučuje ADÉLA

 

ZÁPIS NA 1.POLOLETÍ 2020/2021 

 

TERMÍN KURZU V 1.POLOLETÍ: 6.10.2020 - 16.2.2021 (17 lekcí), vždy v úterý.
 
1.skupina: děti 5-6 let (předškoláci a čerství školáci) - úterý 16:00-17:00 (60minut) zbývá ještě pár volných míst
2.skupina: děti 7-10let (školáci) - úterý 17:15 -18:15 (60minut) zbývá poslední volné místo
 
 
Důležité:
 • ZÁPIS pro všechny skupiny: 
 • K zápisu použijte přihlašovací formulář níže.
 • Pokud přihlašujete více dětí (sourozence), prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě zvlášť. 
 • Počet míst v jedné skupině je omezen kapacitou sálu (max.10 dětí).
 • Rozhoduje pořadí přihlášek a včasných plateb.
 • Stávající účastníci kurzů mají přednostní zápis do 6.9.2020.
 • TERMÍN KURZU V 1.POLOLETÍ: 6.10.2020 - 16.2.2021 (17 lekcí), vždy v úterý.
 • Předpokládaný termín kurzu ve 2.pololetí: 9.3.-22.6.2021 (16lekcí)
 • CENA ZA CELÝ KURZ (jedno pololetí): 3.825,- / kurz 1.skupina; 3.825,- / kurz 2.skupina
 • Kurz bude otevřen při minimálním počtu čtyř dětí ve skupině. Maximální počet dětí v jedné skupině je deset. (V případě nedostatečného počtu dětí v jedné skupině mohou být časy ostatních skupin posunuty, případně mohou být skupiny sloučeny. V takovémto případě vás o tom ale předtím samozřejmě budeme informovat.)
 • Podmínky pro konání kurzu v případě výskytu infekce Covid-19 se budou řídit aktuálními doporučeními a nařízeními vlády (případně metodikami MŠMT).
 • Předpokládáme, že tradiční "akce Hujer" neboli hodina pro rodiče se bude konat opět předposlední či poslední hodinu v pololetí, tj. 9.2. či 16.2.2021.
 • Nastoupení do již běžícího kurzu lze pouze po domluvě a při volné kapacitě sálu. Cena při nastoupení do již běžícího kurzu bude adekvátně ponížena o již proběhlé hodiny.
 • Ukázková lekce: Pokud k nám vaše dítě ještě nechodilo a jdete k nám tedy poprvé, předem převodem uhradíte cenu své 1.lekce (225,-/1. i 2.skupina); pokud se rozhodnete dále celý kurz navštěvovat, z celkové ceny kurzovného vám pak částku za 1.lekci odečteme.
 • Náhrady: V případě včasné omluvy dítěte (tj. !před! začátkem lekce) lze využít eventuelně jako náhradu budoucí lekci s jinou skupinou, než do které dítě pravidelně chodí, pokud bude volná kapacita sálu (a pokud to věkově půjde). Nelze si nahradit pouze poslední lekci kurzu. Jiné formy náhrady bohužel z charakteru provozu kurzu nejsou možné.
 • Co na sebe: pohodlné oblečení - nejlépe legíny a tričko, může být i baletní sukýnka :) , na nožky baletní piškoty, případně ponožky s protiskluzovými prvky.
 • INFORMACE K PLATBĚ: 
 • Po schválení přihlášky obdržíte mailem informace k platbě. Úhradu kurzovného je pak nutné provést do tří pracovních dnů. Pokud k úhradě kurzovného do stanoveného data nedojde, bude vaše rezervované místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. 
 • V případě zrušení účasti na kurzu po stanoveném datu kurzovné propadá v celé výši.
 • Platbu lze provést:
  • převodem na účet (doporučujeme): Fakturační údaje: č.účtu: 5480318001/5500, variabilní symbol: 001, vzkaz pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte, balet pro děti - skupina (např.: „Jan Novák, Balet pro děti - 1.skupina“)
  • v hotovosti osobně v kanceláři školicího centra (Bubenská 17, Praha 7, Po-Pá 9:00-16:00)

 

Přihláška na kurz BALET PRO DĚTI

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: