BŘEZNOVÉ KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY A PŘÍPRAVY K MATEŘSTVÍ

Lze se přihlašovat na březnový běh online a kombinovaných kurzů předporodní přípravy a přípravy k mateřství. A taktéž (jako náhradník) na březnový intenzivní víkendový kurz. Veškeré informace zde.