ČERVENCOVÝ KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY A PŘÍPRAVY K MATEŘSTVÍ

Do 26.6.2021 se můžete přihlašovat na červencový běh intenzivního víkendového kurzu předporodní přípravy a přípravy k mateřství. Nadále také běží kratší online kurzy. Veškeré informace zde.