ČERVNOVÝ KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY A PŘÍPRAVY K MATŘESTVÍ

Do 31.5.2019 se můžete přihlašovat na červnový běh kurzu předporodní přípravy a přípravy k mateřství. Veškeré informace zde.