16.tt - tripple test

TRIPPLE TEST = stanovení hladiny tří hormonů (hCG, AFP a uE3) z krve + přihlédnutí k věku matky (a otce) a k četnosti těhotenství.  Výsledek stanoví opět riziko chromozomálních vad (Downova syndromu), rozštěpových vad neurální trubice a defektů v přední stěně břišní. Test je velmi citlivý, ale nespecifický, a proto „špatný“ výsledek ještě zdaleka neznamená skutečné poškození plodu - test je naopak často „jen“ falešně pozitivní. Nicméně takovýto výsledek dává časový prostor (do 20.tt) pro uskutečnění případného odběru plodové vody (aminocentézy), při kterém je riziko s téměř naprostou jistotou potvrzeno, nebo vyloučeno.