12.-14.tt - screening

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ V 12.-14.TÝDNU = tzv.kombinovaný test = stanovení hormonů β-hCG a PAPP-A z matčiny krve (10.-12.tt) + ultrazvukové (13.-14.tt) měření tloušťky šíjového projasnění plodu (tzn. jednoduše řečeno jak je tlustá kožní řasa v jeho záhlaví), stanovení přítomnosti nosní kůstky a střevních kliček. To jsou ultrazvukové markery, které v kombinaci s výsledkem hladiny hormonů z krve a ultrazvukem změřené délky plodu mohou odhalit některé nejčastější chromozomální vady (mj.Downův syndrom), některé vrozené vývojové vady srdce a nekryté defekty plodu (rozštěpy).